Chương trình học bổng trao đổi DUO Thụy Điển 2021

Chương trình học bổng DUO Thụy Điển được tài trợ bởi Hội đồng Giáo dục đại học Thụy Điển với mục đích thúc đẩy trao đổi người học giữa Thụy Điển và các nước Châu Á là thành viên của ASEM châu Á trên cơ sở qua lại và lâu dài.

Chương trình học bổng trao đổi DUO Thụy Điển 2019 nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 năm 2021 (theo giờ Thụy Điển).

Theo Chương trình học bổng này, sinh viên các trường đại học Châu Á sẽ được hỗ trợ tài chính để học tập tại Thụy Điển theo hình thức trao đổi. Thông tin về Chương trình bao gồm điều kiện, tiêu chí và hồ sơ dự tuyển được gửi kèm theo.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ địa chỉ e-mail của Ban thư ký ASEM-DUO admin2@asemduo.org hoặc xem trên trang web http://www.asemduo.org.

File gửi kèm:

1. Application Form

2. Guidelines

Nguồn: Cục Hợp tác Quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *