Kỷ niệm 20 năm thành lập hộI hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP.HCM