VIED INSTITUTE
VIỆN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM


 • Năm 2008 Viện được thành lập với tên Viện Nghiên Cứu Phát triển Giáo Dục dưới sự lãnh đạo của Viện trưởng, GS.TS Đinh Quang Báo (Nguyên hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội) theo quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học & Công nghệ và con dấu pháp lý do Tổng cục cảnh sát Việt Nam cấp năm 2008.
 • Để thực hiện chức năng và nhiệm vụ mới, dưới sự lãnh đạo của Viện trưởng, PGS.TS.Nguyễn Thanh Hà (Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Viện đổi tên thành Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam.
 • Để thực hiện kế hoạch phát triển của Viện, chi nhánh Hà Nội được thành lập theo quyết định số B-11/2017/ĐK-KH&CN và con dấu pháp lý do Tổng cục cảnh sát Việt Nam cấp ngày 08/05/2017.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

2008

VIED được thành lập với tên gọi “Viện nghiên cứu Phát triển Giáo dục” theo quyết định hoạt động, nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam.

2012

Viện thành lập TED SAIGON –  TED SAIGON Art Education Center “Saigon Talent Education Development” tại 204 Phạm Thái Bường, Quận 7, TP.HCM.

 

2016

Để thực hiện chức năng & nhiệm vụ mới, dưới sự lãnh đạo của Viện trưởng  PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Viện đổi tên thành “Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam (VIED)”.

2017

Viện Thành lập VIED Education – Trung tâm Ngôn ngữ & Du học VIED Education tại 74 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội.

2022

Viện thành lập chi nhánh VIED Education tại 11A Hà Huy Tập, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh.

2023

Viện thành lập Athens – Athens Cultural & Arts Center, Trung tâm Văn hoá & Nghệ thuật Athens tại 69 Hoàng Văn Thái, Quận 7, TP.HCM.

CHỨC NĂNG

Nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo.
 • Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Dịch vụ khoa học

 • Tư vấn, phản biện và ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo.
 • Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị và hợp tác nghiên cứu khoa học.

Hợp tác quốc tế

 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 • Hợp tác nghiên cứu đào tạo và trao đổi học thuật.
    

NHIỆM VỤ

1. TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Văn hóa nghệ thuật

 • Tổ chức Festival – giao lưu văn hóa, triển lãm và biểu diễn nghệ thuật
 • Tổ chức “Trại hè Văn hóa và Giáo dục”
 • Tổ chức “Trại sáng tác văn học nghệ thuật”

Nghiên cứu khoa học

 • Hợp tác với cá nhân và tổ chức nước ngoài nghiên cứu văn hóa, giáo dục Việt Nam
 • Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu văn hóa, giáo dục nước ngoài

2. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 • Dự bị đại học
 • Đào tạo nghề
 • Đào tạo ngành

3. NGHIÊN CỨU HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÂN LUỒNG GIÁO DỤC

 • Giáo dục phổ thông
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục đại học và sau đại học