Tiếp đoàn chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu văn hóa quốc gia thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc

Ngày 21/3/2019, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam có buổi tiếp đoàn chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa quốc gia thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Tiếp đoàn chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu văn hóa quốc gia thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc
Tiếp đoàn chuyên gia từ Trung tâm nghiên cứu văn hóa quốc gia thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc

Về phía Viện có PGS.TS. Bùi Hoài Sơn – Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương – Giám đốc Trung tâm công nghiệp văn hóa, TS. Nguyễn Thị Thu Hường – Q. Trưởng phòng Khoa học- Hợp tác quốc tế.

Các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa quốc gia Trung Quốc gồm GS.Lý Hà – giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa quốc gia, cùng các GS.Trương Hiểu Minh, PGS. Huệ Minh và PGS. Dân Minh. Ông Bành Thế Đoàn, Tham tán Văn hóa – Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam cũng có mặt trong buổi làm việc của đoàn chuyên gia tại Viện.

Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa quốc gia Trung Quốc được thành lập từ năm 2000, có nhiệm vụ nghiên cứu chính sách văn hóa tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng, văn hóa dân tộc thiểu số và văn hóa nước ngoài.

Trong những năm gần đây, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa quốc gia Trung Quốc tập trung nghiên cứu văn hóa các nước láng giềng trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa quốc gia Trung Quốc mong muốn tìm hiểu thực trạng văn hóa, chính sách văn hóa và công nghiệp văn hóa của Việt Nam kể từ khi Việt Nam thực hiện công cuộc Đổi mới.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, sau khi giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Viện VHNTQGVN, đã trình bày một cách cô đọng nhất chính sách văn hóa Việt Nam theo các mốc từ Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943) đến Nghị quyết Trung ương 5 (1998); Nghị quyết 33 (2014) để từ đó hình thành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Để giúp đoàn chuyên gia hiểu rõ hơn về thực trạng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương đã trình bày cách tiếp cận thể chế và các phương pháp đánh giá công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Những trình bày về chính sách văn hóa và công nghiệp văn hóa của Việt Nam do PGS.TS. Bùi Hoài Sơn và PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương trình bày cho thấy có nhiều nét tương đồng giữa văn hóa của hai nước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai cơ quan.

Để thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa quốc gia Trung Quốc mong muốn ký kết một biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường các hợp tác về trao đổi học giả, nghiên cứu sinh, ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật số để khai thác các tài nguyên di sản văn hóa, tổ chức các diễn đàn hợp tác giữa các chuyên gia của hai cơ quan.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn cơ bản đồng ý với các đề xuất của phía bạn và giao PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương dự thảo Biên bản ghi nhớ tập trung vào 3 hoạt động gồm trao đổi học giả, trao đổi tài liệu nghiên cứu về công nghiệp văn hóa và tổ chức các nghiên cứu chung về chính sách văn hóa, công nghiệp văn hóa với các chủ đề phù hợp.

Thay mặt đoàn chuyên gia, GS. Trương Hiểu Minh bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Viện VHNTQGVN đã tổ chức buổi tiếp đón chu đáo và buổi làm việc khoa học, hiệu quả, giúp bạn hiểu hơn về tình hình chính sách văn hóa và công nghiệp văn hóa của Việt Nam hiện nay./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *